حفاظت میکرولوجیک کلید هوایی:

حفاظت میکرولوجیک های کلید هوایی به چهار دسته ی A،P،E،H تقسیم میشوند که در ادامه به قابلیت و عملکرد های هریک از آن ها میپردازیم.

حفاظت میکرولوجیک کلید هوایی

 

حفاظت میکرولوجیک کلید هوایی:

میکرولوجیک آ (A)(آمپرمتر)

یک واحد کنترل است که مقدار حقیقی جریان (rms) را اندازه گیری می کند.

این واحدها اندازه گیری جریان را بصورت پیوسته از 0.2 تا 1.2 جریان نامی و با دقت 1.5%  (به همراه سنسورها) فراهم می کنند.

واحد حفاظت میکرولوجیک A از حفاظت اضافه بار، حفاظت اتصال کوتاه، حفاظت خطای زمین، حفاظت نشتی زمین و از حفاظت نول، پشتیبانی میکند.

میکرولوجیک پی P

تمامی قابلیت های میکرولوجیک A را دارد و علاوه بر آن اندازه گیری واحد های ولتاژ و توان را هم انجام میدهد و در نتیجه قابلیت حفاظت بیشتر بر اساس چیز هایی که اندازه گیری میکند را دارا میباشد.

میکرولوجیک ای E

میکرولوجیک ای E: این نوع از میکرولوجیک کلید هوایی تمامی قابلیت های میکرولوجیک A را دارد و به علاوه قابلیت اندازه گیری دیماند جریان، ولتاژ های فاز به فاز، فاز به نول، ولتاژ میانگین و نامتعادل و همچنین اندازه گیری توان لحظه ای،ضریب توان، دیماند توان و انرژی.

میکرولوجیک اچ H

این میکرولوجیک، تمامی قابلیت های میکرولوجیک نوع A را دارد.

علاوه بر آن توانایی اندازه گیری پارامترهای هارمونیک منبع تغذیه مثل هارمونیک های مزاحم و همچنین اندازه گیری دامنه و فاز هارمونیک ها را نیز دارد.

روی صفحه ی LCD دیجیتالی واحد میکرولوجیک بطور پیوسته مقادیر پربارترین فاز ها یا جریان های ماکسیمم نمایش داده میشود.

 

بیشتر بخوانیم:

حفاظت میکرولوجیک های کلید هوایی

 

واحد حفاظت میکرولوجیک چیست؟

واحد حفاظت میکرولوجیک بخش مهمی از اجزای کلید است

این واحد انواع حفاظت الکتریکی را پشتیبانی میکند مثل حفاظت اتصال کوتاه، حفاظت خطای زمین و همچنین حفاظت نشتی زمین، حفاظت نول و حفاظت اضافه بار.

واحد حفاظت میکرولوجیک یک واحد نامی کنترل است.

واحد حفاظت میکرولوجیک مقادیر توان، ولتاژ و جریان را اندازه گیری میکند و نمایش میدهد. روی کلید نصب میشود و انواع مختلفی دارد.

نوع میکرولوجیک میزان حفاظت آن را مشخص میکند که شامل انواع میکرولوجیک 2،5،6،7 میباشد.