کلید محافظ جان اشنایدر

کلید محافظ جان اشنایدر چیست؟ برای محافظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی از محافظ جان استفاده میشود.

 

کلید محافظ جان اشنایدر

 

کلید محافظ جان بر اساس حساسیت خود به دو نوع تک فاز و سه فاز تقسیم میشود و علاوه بر محافظت از افراد از برق گرفتگی، از نشتی جریان جلوگیری میکند و از تجهیزات صنعتی محافظت میکند.

اهمیت استفاده از محافظ جان:

در ترسیم نقشه یک مدار الکتریکی مدار با استفاده از کلید مینیاتوری یا فیوز محافظت میشود. کلید مینیاتوری در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار از مدار محافظت میکند اما نمیتواند مانع برق گرقتگی شود!

اساس کار محافظ جان اشنایدر یا RCCB مقایسه ی جریان ورودی با جریان خروجی کلید است بطوری که اگر جریان نشتی در مدار بیشتر از حساسیت کلید باشد،کلید مدار را قطع میکند.

 

کلید محافظ جان اشنایدر
عملکرد محافظ جان اشنایدر

کلید محافظ جان از محفظه ای تشکیل شده است که در آن یک کلید مغناطیسی و یک مبدل جریان قرار دارد. سیم پیچی ثانویه این مبدل جریان رله مغناطیسی را تامین میکند. از میان هسته حلقه شکل این مبدل،مجموع جریان 1 یا 3 فاز دستگاهی که باید حفاظت شود عبور میکند. چون در بار غیر متعادل از سیم نول هم جریان عبور میکند پس این سیم هم باید از داخل حلقه عبور پیدا کند.

اگر از یکی از سیم هایی که داخل حلقه مبدل قرار گرفته جریان عبور کند، باعث ایجاد میدان مغناطیسی متغیر در هسته میشود.

در حالتی که در مصرف کننده اتصال بدنه وجود نداشته باشد،جریان ورودی و خروجی مصرف کننده با هم برابر و خلاف جهت هستند. و در نتیجه از هسته مبدل هیچ فوران مغناطیسی عبور نمیکند و در سیم پیچ ثانویه هم هیچ ولتاژی القا نشده و رله مغناطیسی عمل نمیکند.

در صورت اتصال قسمت های الکتریکی دستگاه به بدنه، جریانی از زمین به طرف نقطه صفر ترانسفورماتور شبکه عبور میکند و در نتیجه جریانی که از داخل حلقه به سمت مصرف کننده جاری میشود بیشتر از جریانی است که از داخل همان حلقه به شبکه برمیگردد.

این تفاوت جریان در هسته یک فوران مغناطیسی متغیر ایجاد میکند و در سیم پیچ ثانویه نیروی محرکه القایی ایجاد میشود که باعث عبور جریانی از داخل سیم پیچ رله مغناطیسی میشود. در صورتی که این جریان در حد نامی باشد رله عمل کرده و کلید اصلی قطع میشود.

 

تفاوت RCBO، RCCB، MCB، SPD

MCB: کلید مینیاتوری است که از مدار در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه محافظت میکند.

RCCB: کلید جریان نشتی است که با نام محافظ جان شناخته میشود. جریان نشتی را تشخیص میدهد و برای جلوگیری از برق گرفتگی و صدمه به تجهیزات برقی مدار را قطع میکند.

RCBO: محافظ جان ترکیبی است که ترکیبی از کلید مینیاتوری و محافظ جان است تا بتواند علاوه بر محافظت از مدار، جریان نشتی را تشخیص دهد.

SPD: همان برق گیر یا صاعقه گیر است.

 

نکات نصب و استفاده از محافظ جان:

دمای کاری کلید از 25 تا 40 درجه سانتی گراد و با قدرت قطع 6 تا 25 کیلو آمپر است.

کلید محافظ جان با جریان نامی 16 تا 125 آمپر تولید میشود. حساسیت کلید ها از 30 تا 300 میلی آمپر است و مدت زمان قطع حد اکثر 200 میل ثانیه میباشد.

کلید محافظ جان برای استفاده مشترکین تکفاز بصورت دوپل و مشترکین سه فاز بصورت چهارپل تولید میشود.

جهت حفاظت کلید ها و مدار مصرفی باید فیوز پشتیبان با توجه به جریان نامی کلید نصب شود. درجه حفاظت یا IP کلید برای جلوگیری از ورود اجسام خارجی برابر با IP4 است.

جریان های نشتی در سمت مدار کلید توسط کلید شناسایی و قطع میشوند. نشتی های قبل از کلید پوشش حفاظتی ندارند پس اگر کلید RCB در تابلوی کنتور نصب کنیم، این کلید حفاظت سیم هارا از تابلو تا آخرین انشعاب انجام میدهد. اما اگر کلید در تابلوی مینیاتوری ساختمان نصب شود، از سیم های تابلوی اصلی حفاظت نمیکند.

انواع کلید ها یا وسایل حفاظتی جریان باقی مانده تنها در سیستم های TNS قابل استفاده است

 

 

کنتاکت کمکی محافظ جان

لوازم جانبی محافظ جان شامل یک کنتاکت کمکی OF باز و بسته است که میتواند از این طریق وضعیت قطع یا وصل بودن محافظ را مشخص کند. این کنتاکت با نام اختصاری IOF در مدار شناخته میشود.

برای مشاهده محافظ جان های اشنایدر اینجا کلیک کنید.