بازخورد درباره این کالا

محافظ جان 100 آمپر چهار پل 30 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 10kA اشنایدر الکتریک

0 نفر
محصولات مشابه
بيمتال 0.4 الی 0.63 آمپر
بيمتال 0.4 الی 0.63 آمپر
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 160 آمپر ظرفیت قطع 25KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 160 آمپر ظرفیت قطع 25KA
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36KA
تماس بگیرید
بيمتال 1.63 الی 2.5 آمپر
بيمتال 1.63 الی 2.5 آمپر
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 200 آمپر ظرفیت قطع 25KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 200 آمپر ظرفیت قطع 25KA
تماس بگیرید
چراغ سیگنال سبز بدون لامپ اشنایدر الکتریک باکالیت با تغذیه مستقیم ≤250
چراغ سیگنال سبز بدون لامپ اشنایدر الکتریک باکالیت با تغذیه مستقیم ≤250
تماس بگیرید
بيمتال 0.63 الی 1 آمپر
بيمتال 0.63 الی 1 آمپر
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
تماس بگیرید
بيمتال 2.5 الی 4 آمپر
بيمتال 2.5 الی 4 آمپر
تماس بگیرید
بيمتال 1 الی 1.63 آمپر
بيمتال 1 الی 1.63 آمپر
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
تماس بگیرید
بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر
بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر
تماس بگیرید
بيمتال 0.16 الی 0.25 آمپر
بيمتال 0.16 الی 0.25 آمپر
تماس بگیرید
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی آنتنی
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی آنتنی
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
چراغ سیگنال فلزی آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
چراغ سیگنال فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
تماس بگیرید

نقد و بررسی تخصصی محافظ جان 100 آمپر چهار پل 30 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 10kA اشنایدر الکتریک

طول عمر سیستم زمین

بخش های فلزی یک الکترود زمین در تماس مستقیم باخاک هستند و به همین دلیل تحت تأثیر اقدامات منفی مختلف قرار گرفته که عمر آن رامحدود می کنند. هادی های الکترود زمین باید علاوه بر کوچک بودن ابعاد آنها دارایمشخصات زیر باشند:

محافظ جان 100 آمپر

محافظ جان 100 آمپر چهار پل 30 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 10kA اشنایدر الکتریک

طول عمر سیستم زمین

بخش های فلزی یک الکترود زمین در تماس مستقیم باخاک هستند و به همین دلیل تحت تأثیر اقدامات منفی مختلف قرار گرفته که عمر آن رامحدود می کنند. هادی های الکترود زمین باید علاوه بر کوچک بودن ابعاد آنها دارایمشخصات زیر باشند:

  • قدرت مکانیکی در طول نصب و عملکرد
  • توانایی مقاومت در برابر خوردگی در خاک
  • ظرفیت تحمل جریان کافی در طول جریان های خطا یا آذرخش

وقتی که طول عمر مدنظر باشد، خوردگی مهمترین مشکلدر الکترودهای دفن شده در زمین است. موارد زیر از جمله خوردگی هایی است که الکترودهایزمین را تحت تأثیر قرار می دهد:

  1. خوردگی گالوانیک (الکتروشیمیایی)
  2.      خوردگی که از جریان های DC سرگردانی کهدر خاک گردش می‌کنند ناشی می‌شود. یکی از مواردی که با این پدیده مواجه است، پست‌های تغذیهDC راه آهن یا ترامواست.
  3.   خوردگی شیمیایی که به وسیلۀ واکنش های شیمیایی بینفلزی الکترود و ترکیب شیمیایی موجود در خاک ایجاد می شود. ویژگی های خورندۀ خاک بهوسیله عدد PH که نشان دهنده اسیدی، خنثی یا بازی بودن خاک است معین می شود.

محافظ جان 100 آمپر

ویژگی های سیستم زمین

ایجاد یک سیستم زمین مطلوب حتی تا همین سال‌های اخیر، صرفاً به مفهوم داشتن شبکۀ زمین با مقاومت هر چه کمتر بوده است.اما با ایجاد شبکه‌های گستردۀ برق وسیع و با ظرفیت بالا، طبعاً باجریان های اتصال کوتاه فوق العاده روبرو هستیم که با وجود مقاومت کم سیستم زمین،پتانسیل آن ممکن است از حد مجاز ایمنی تجاوز کند. به همین جهت، تحقیقات بعدی مفاهیمجدیدی از لحاظ ایمنی را تحت عنوان کلی کنترل گرادیان پتانسیل، در شرایط بروز خطا معرفیکرده است.

ویژگی های سیستم زمین

سیستم زمین باید دارای سه ویژگی عمده زیر باشد:

الف) سیستمزمین دارای مقاومت کمی باشد. این کار سبب می‌شود تا امپدانس مؤلفه صفر دیده شده در نقطۀ اتصالی، مقدار کوچکی داشته باشداین مقاومت کم باعث می‌شود که هم عملکرد مطمئن و سریع رله های تشخیص فازبه زمین تضمین گردد و هم اضافه ولتاژهای ایجاد شده در فازهای سالم، کمتر از مقادیرپیش بینی شده و مجاز باشند.

ب) سیستمزمین در محل اتصال برقگیر به زمین، مقاومت موجی کم داشته باشد تا سطح محافظت مناسبیرا برای برقگیر به وجود آورد.

برقگیر به منظور تخلیۀ ولتاژ های موجی به زمین در نظرگرفته می شود و بنابراین جریان های موجی با دامنه و شیب قابل ملاحظه از طریق آن بهزمین وارد می‌شود. چنانچه مقاومت موجی سیستم زمین در محل اتصالبرقگیر به آن، مقدار زیادی باشد، تخلیۀ کامل و سریع جریان های موجی صورت نمی‌پذیرد و ولتاژ موجی قابل ملاحظه ای در طرف زمین برقگیر ظاهر می شود. لذاسطح حفاظت برقگیر افزایش می یابد و احتمال آسیب دیدگی تجهیزات پیش می آید.

ج) سیستم زمین بایدبتواند ایمنی افراد و تجهیزات را تأمین نماید. سیستم زمین باید به گونه ای طراحی شودتا با ایجاد مسیر مناسب برای عبور جریان به زمین، چه در حالت عادی و چه در شرایط خطا تضمین نماید که اشخاص حتی اگر با تجهیزات زمین شده تماس داشته باشند، در معرضشوک الکتریکی خطرناک واقع نشوند.

علتشوک اعمال ولتاژ های گام، تماس و یا انتقالی است.