بازخورد درباره این کالا

محافظ جان 25 آمپر دو پل 300 میلی آمپرActi 9 قدرت قطع 6kA اشنایدر الکتریک

0 نفر
محصولات مشابه
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی آنتنی
لیمیت سوئیچ اشنایدر الکتریک فلزی آنتنی
تماس بگیرید
بيمتال 0.63 الی 1 آمپر
بيمتال 0.63 الی 1 آمپر
تماس بگیرید
چراغ سیگنال سبز بدون لامپ اشنایدر الکتریک باکالیت با تغذیه مستقیم ≤250
چراغ سیگنال سبز بدون لامپ اشنایدر الکتریک باکالیت با تغذیه مستقیم ≤250
تماس بگیرید
بيمتال 1.63 الی 2.5 آمپر
بيمتال 1.63 الی 2.5 آمپر
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 250 آمپر ظرفیت قطع 36KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 250 آمپر ظرفیت قطع 36KA
تماس بگیرید
بيمتال 0.4 الی 0.63 آمپر
بيمتال 0.4 الی 0.63 آمپر
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
چراغ سیگنال فلزی نارنجی اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
تماس بگیرید
بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر
بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36KA
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 160 آمپر ظرفیت قطع 25KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 160 آمپر ظرفیت قطع 25KA
تماس بگیرید
بيمتال 2.5 الی 4 آمپر
بيمتال 2.5 الی 4 آمپر
تماس بگیرید
بيمتال 0.16 الی 0.25 آمپر
بيمتال 0.16 الی 0.25 آمپر
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
چراغ سیگنال فلزی سفید اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
تماس بگیرید
بيمتال 1 الی 1.63 آمپر
بيمتال 1 الی 1.63 آمپر
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
چراغ سیگنال فلزی قرمز اشنایدر الکتریک با LED داخلی 24 ولت AC و DC
تماس بگیرید
چراغ سیگنال فلزی آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
چراغ سیگنال فلزی آبی اشنایدر الکتریک با LED داخلی 230 تا 240 ولت AC
تماس بگیرید

نقد و بررسی تخصصی محافظ جان 25 آمپر دو پل 300 میلی آمپرActi 9 قدرت قطع 6kA اشنایدر الکتریک

 

نکات کاربردی در نصب RCD

  1. RCD در یک سیستم به طور کاملبرای حفاظت در برابر برق گرفتگی نمی باشد، بلکه یک سیستم حفاظت ثانویه و تکمیلیاست که در هر صورت، وجود آن از نبود آن بسیار مفیدتر است.
  2. جریان های نشتی در سمت مدار کلید (خروجی کلید)،توسط کلید شناسایی و قطع می شود و نشتی های قبل از کلید پوشش حفاظتی ندارد.

بهعبارت دیگر اگر کلید RCD را در تابلوی کنتور نصب کنیم این کلید حفاظت سیم ها را از تابلوتا آخرین انشعاب انجام می دهد اما اگر کلید در تابلوی مینیاتوری ساختمان نصب شوداز سیم های تابلوی اصلی حفاظت نخواهد شد.

  1. انواع کلیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقی ماندهتنها در سیستم های TN-S قابل استفاده می باشد. بنابراین به هیچ عنوان در مدار پس از RCD، نباید سیم نول یا زمین درارتباط باشد چون عملکرد بی دلیل کلید را در پی خواهد داشت. در اصل، سیستم توزیعنیرو در تأسیسات بعد از کلید نمی تواند TN-C باشد.

بنابراین استفاده ازاین وسایل در سیم کشی های سنتی بدون هادی حفاظتی PE ممنوع است.

  1. در صورت نصب چند RCDتابلویی در کنار هم، باید شینه نول مدار هر کدام جدا باشد تاوجود جریان گردشی در نول، عملکرد اشتباه را در پی نداشته باشد.
  2. اگر کلید یا وسیله حفاظتی جریان نشتی با کلیدمینیاتوری به صورت اشتراکی یک واحد تشکیل داده باشد باید آخرین وسیله حفاظتی نصبشده در طرف مصرف مدار باشد.

به عبارت دیگر استفاده از آن به عنوان جایگزینی برایکلید مینیاتوری امکان پذیر نمی باشد در برخی موارد مانند تماس همزمان با دو هادیفاز و هادی خنثی، این کلید ها ممکن است کارایی نداشته باشد.

فنی
کد فنی A9R75225
نام اختصاری Acti 9 iID K
جریان نشتی(آمپر) 300mA