بازخورد درباره این کالا

محافظ جان 63 آمپر دو پل 30 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 10kA اشنایدر الکتریک

0 نفر
محصولات مشابه
بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر
بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر
تماس بگیرید
سنسور الکترومکانيکال کنترل فشار 500 بار اشنایدر الکتریک
سنسور الکترومکانيکال کنترل فشار 500 بار اشنایدر الکتریک
تماس بگیرید
محافظ جان ترکیبی 16 آمپر چهار پل 30 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 6kA اشنایدر الکتریک
محافظ جان ترکیبی 16 آمپر چهار پل 30 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 6kA اشنایدر الکتریک
تماس بگیرید
محافظ جان 40 آمپر دو پل 30 میلی آمپرActi 9 قدرت قطع 6kA اشنایدر الکتریک
محافظ جان 40 آمپر دو پل 30 میلی آمپرActi 9 قدرت قطع 6kA اشنایدر الکتریک
تماس بگیرید
سنسور الکترومکانيکال کنترل فشار 300 بار اشنایدر الکتریک
سنسور الکترومکانيکال کنترل فشار 300 بار اشنایدر الکتریک
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 250 آمپر ظرفیت قطع 25KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 250 آمپر ظرفیت قطع 25KA
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 16 آمپر ظرفیت قطع 36KA
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 250 آمپر ظرفیت قطع 36KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 250 آمپر ظرفیت قطع 36KA
تماس بگیرید
بيمتال 2.5 الی 4 آمپر
بيمتال 2.5 الی 4 آمپر
تماس بگیرید
محافظ جان ترکیبی 25 آمپر دو پل 30 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 6kA اشنایدر الکتریک
محافظ جان ترکیبی 25 آمپر دو پل 30 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 6kA اشنایدر الکتریک
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 160 آمپر ظرفیت قطع 25KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 160 آمپر ظرفیت قطع 25KA
تماس بگیرید
بيمتال 1 الی 1.63 آمپر
بيمتال 1 الی 1.63 آمپر
تماس بگیرید
بيمتال 0.4 الی 0.63 آمپر
بيمتال 0.4 الی 0.63 آمپر
تماس بگیرید
محافظ جان ترکیبی 32 آمپر دو پل 30 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 6kA اشنایدر الکتریک
محافظ جان ترکیبی 32 آمپر دو پل 30 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 6kA اشنایدر الکتریک
تماس بگیرید
رله ضربه ای 16 آمپر دو پل 2NO با بوبین 110 ولت DC و 230…240 ولت AC اشنایدر الکتریک
رله ضربه ای 16 آمپر دو پل 2NO با بوبین 110 ولت DC و 230…240 ولت AC اشنایدر الکتریک
تماس بگیرید
بيمتال 1.63 الی 2.5 آمپر
بيمتال 1.63 الی 2.5 آمپر
تماس بگیرید
بيمتال 0.63 الی 1 آمپر
بيمتال 0.63 الی 1 آمپر
تماس بگیرید
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 200 آمپر ظرفیت قطع 25KA
کليد اتوماتیک اشنایدر الکتریک سه پل 200 آمپر ظرفیت قطع 25KA
تماس بگیرید

نقد و بررسی تخصصی محافظ جان 63 آمپر دو پل 30 میلی آمپر Acti 9 قدرت قطع 10kA اشنایدر الکتریک

 

انواع زمین در تجهیزات الکتریکی

اساساً زمین کردن به این معنا است که جرم بزرگزمین به عنوان نقطه ی صفر در نظر گرفته شود و تمام تجهیزاتی که به زمین وصل میشوند، هم پتانسیل شوند.

  از مهم ترین دلایل استفاده از سیستم زمین در سیستمهای الکتریکی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  •          حفاظت از جان افراد
  •          درست عمل کردن برقگیرها
  •          حفاظت از دستگاه های الکتریکی
  •          سرعت در کشف اتصالی و برطرف نمودن آنها
  •          ممانعت از افزایش ولتاژ سیستم در اثر بروز اتصالیو افت ولتاژ در اثر عدم تعادل بار

 

  زمین کردن تأسیسات الکتریکی به دو علت انجام میگیرد:

  1.          عملکرد صحیح سیستم های الکتریکی یا به بیان دیگرحفاظت از وسایل برقی با نام حفاظت الکتریکی
  2.          حفاظت افرادی که به نوعی با دستگاه های برقیارتباط دارند که به نام زمین حفاظتی شناخته می شود

 

زمین حفاظتی

در زمین کردن حفاظتی، قسمت های فلزی دستگاه کهنسبت به مدار الکتریکی عایق بوده و جریانی که در حالت عادی از آن عبور نمی کند،باید با امپدانس کم به زمین متصل گردند تا در موقع اتصال ناگهانی آنها به بخش هایبرقدار دستگاه، از برق گرفتگی جلوگیری شود. این زمین کردن به خصوص برای حفاظتاشخاص در مقابل اختلاف سطح تماسی زیاد به کار برده می شود.

برای پی بردن به خطرات دستگاه های زمین نشده، یکوسیلۀ برقی با بدنۀ زمین نشده را در نظر بگیرید. نول شبکه در پست توزیع بهزمین متصل شده و دارای مقاومت محدودی (مثلاً 2 اهم) نسبت به زمین می شود. در صورتیکه نقطه ی A از وسیلۀ برقی با بدنه، اتصالی پیدا کند،ولتاژ 230 ولت نسبت به زمین بر روی بدنه برقدار می شود. همچنین این اتصالی موجبقطع فیوز نیز نمی گردد. لذا در صورتی که فرد روی زمین ایستاده و ناگهان با بدنۀوسیلۀ الکتریکی تماس حاصل نماید، دچار برق گرفتگی شدیدی خواهد شد.

در صورتی که بدنۀ فلزی وسیلۀ برقی به زمینمتصل باشد و مقاومت اتصال آن نیز کم (حدود 2 اُهم) باشد، به محض اتصال فاز بهنقطۀ A از بدنه، مسیر بسته ای از طریق اتصال بهزمین بدنۀ فلزی و اتصال به زمین نول شبکه با مقاومت 4 اُهم تشکیل می شود که اگر ولتاژ 230 ولت بر 4 اُهم تقسیم شود جریانی معادل  57.5 آمپر حمل می کند. این جریان، سریعاً موجب قطع فیوز10 آمپری مدار و قطع ولتاژ خطرناک از بدنۀ وسیله می شود. حال اگر مقاومت هایاتصال به زمین نول شبکه و بدنۀ هر کدام برابر با 12 اُهم باشد، در این حالت مقاومت مدار اتصال، 24 اهم خواهد بود که اگر ولتاژ 230 ولت بر 24 اُهم تقسیم شود جریانی معادل  9.5 آمپر از آن عبور می کند. این جریان قادر به قطع کردنفیوز 10 آمپری نخواهد بود.

در این حالت بدنۀ وسیلۀ برقی در ولتاژ 230 ولت باقیمی ماند. بنابراین لازم است در زمین کردن حفاظتی، مسیری با امپدانس کم برای جریانایجاد شود؛ به طوری که جریان زیادی برقرار شده و سبب عمل کردن رله ها یا فیوز هایحفاظتی گردد.

در حالتی که مقاومت کل مدار شامل مقاومت اتصالیزمین، مقاومت محل اتصالی و غیره، از حد مجاز بیشتر باشد، وسایل حفاظت در مقابلجریان اضافی قادر به قطع برق و رفع خطر نخواهند بود و لازم است از وسایل دیگریمانند رلۀ جریان نشتی به زمین استفاده شود.

فنی
کد فنی A9R41263
نام اختصاری ACTI9
جریان نشتی(آمپر) 30mA