بازخورد درباره این کالا

کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 100KA

0 نفر
محصولات مشابه
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 50kA و میکرولوجیک 6
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 50kA و میکرولوجیک 6
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 65kA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 65kA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1600 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 50KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1600 آمپر سه پل فیکس سری NT قدرت قطع 50KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 42kA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 42kA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1250 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42kA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1250 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42kA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1600 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 42kA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1600 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 42kA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع 65KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر چهار پل کشویی سری NW قدرت قطع 65KA
تماس بگیرید
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42kA
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42kA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1600 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42kA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1600 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42kA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 3200 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 3200 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1250 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 42KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1250 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 42KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1250 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50kA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1250 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50kA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 50kA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 50kA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 630 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 630 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 42KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 42KA
تماس بگیرید

نقد و بررسی تخصصی کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 100KA

ذکر چند نکته عملیاتی در کلیدهای هوایی اشنایدر الکتریک : ،

1- موقعیت قرار گرفتن نول در کلیدهای سری NW در مدل های شماره 1، 4، 5 و 6 صرفاً در سمت چپ کلید است؛

کليد هوایی اشنایدر

کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر

کليد هوایی 800 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 100KA

 

MasterPact NW Masterkit withdrawal 800 A H2 3P advanced

Main
Lifecycle Service
Modernisation – ECOFIT
range of product
Masterpact P&P NW
rated current
800 A
breaking capacity code
H2
poles description
3P
Configuration type
Basic
service description
Retrofit of Masterpact M with a pre-engineered solution using Masterpact NW
Benefits
Compliance with evolving industry standards and legislation
Faster and more cost-effective modernisation
Greater peace of mind at all times
Improved connectivity and sustainability
More sustainable operations
Complementary
service use conditions, context and limits
The offer does not include installation fees

کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر

کليد هوایی 800 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 100KA

NW08H23P2AF 

میکرولوجیک 2

ذکر چند نکته عملیاتی در کلیدهای هوایی اشنایدر الکتریک : ،

  • 1- موقعیت قرار گرفتن نول در کلیدهای سری NW در مدل های شماره 1، 4، 5 و 6 صرفاً در سمت چپ کلید است؛ در مدل های شماره 2، 3 و 7 هم در سمت چپ کلید و هم در سمت راست کلید قرار می گیرد؛ و در مدل های شماره 8 تا 10 نول وجود ندارد.
  • 2- در مدل های شماره 1، 2، 3، 8 و 9 حالت ثابت یا Fix برای کلید وجود دارد و در دیگر مدل های این حالت وجود ندارد و تنها کشویی می باشد.
  • 3- همگی مدل ها حالت کشویی یا Draw-out را پشتیبانی می کنند.
  • 4- تمامی مدل ها سوئیچ قطع کننده را دارند.
  • 5- اتصال از بالا در همه مدل ها پشتیبانی نمی شود. در مدل شماره 1 برای همه رنج جریانی، در مدل های شماره 2، 3، 4، 5، 7 و 10 تا 3200 آمپر را ساپورت می کند؛ و در مدل های 6، 8 و 9 به هیچ عنوان پشتیبانی نمی شود.
  • 6- اتصال از پشت در همه مدل های کشویی سری NW پشتیبانی می شود.
  • 7- نوع واحد حفاظتی Micrologic کلیدها در مدل های شماره 1 تا 5 و 7، میکرولوجیک A، P و H می باشد. در مدل شماره 6 نوع A می باشد و برای نصب نوع P و H باید با شرکت صنعت روز مشورت شود. در مدل های شماره 8 و 9 که کلید DC است، واحد حفاظتی نیز DC Micrologic است؛ و در آخر مدل شماره 10 واحد حفاظتی ندارد

کليد هوایی اشنایدر