بازخورد درباره این کالا

موتور کلید هوایی فیکس NW اشنایدر ولتاژ 100 تا 125 ولت DC

0 نفر
محصولات مشابه
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1250 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42kA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1250 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42kA
تماس بگیرید
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42kA
کليد هوایی 1000 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42kA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1600 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42kA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1600 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42kA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 3200 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 3200 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 630 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 630 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 65kA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 65kA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 50kA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 50kA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع 50KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر چهار پل فیکس سری NT قدرت قطع 50KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 630 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 630 آمپر چهار پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1250 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 42KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1250 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 42KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 42KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل کشویی سری NW قدرت قطع 42KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1250 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50kA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1250 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 50kA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 100KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 100KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل کشویی سری NT قدرت قطع 42KA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 50kA و میکرولوجیک 6
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1000 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 50kA و میکرولوجیک 6
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1600 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 42kA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 1600 آمپر سه پل سری NT قدرت قطع 42kA
تماس بگیرید
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA
کليد هوایی اشنایدر الکتریک 800 آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع 65KA
تماس بگیرید

نقد و بررسی تخصصی موتور کلید هوایی فیکس NW اشنایدر ولتاژ 100 تا 125 ولت DC

motor mechanism MCH 100 to 125 V DC

 

47890

موتور کلید هوایی فیکس NW ولتاژ 100 تا 125 ولت DC

مشخصات فنی
کد فنی 47890
نام اختصاری MCH
نوع استفاده موتور کلید هوایی
نوع ولتاژ 100 … 125VDC
کاربرد محصول کنترل کلید هوایی
نوع کلید کلید هوایی فیکس NW